Aan het gilde zijn in de loop der eeuwen vele benamingen toebedeeld. In oorsprong gesticht als ‘die broederscap van Sunte Cathalijnen’ geven de verdere benamingen ook een stukje geschiedenis weer van het Sint-Catharinagilde en de binding met de Sint-Catharinakerk

 

Jaartal Benaming
1437 die Gesellen van Sunte Catalinen
1516 die Scut van Endhowen
1530 Confraternitatis sue gilde St. Catharina
1617 de schuttery van Sint Catharina
1622 de  Catarijne gilde
St. Kathelijne scut
1629 de gulde van Syntte Catalijn binnen Eyndoven
1713 de Ste. Catharinagilde van de stadt Eyndhoven
1768 de prgiealee guilde van de Heylige Catrien
1769 de progiale gulde von de Heylige Catrina tot Eyndhoven
1857 de parochiale gilde van de Heilige Catharina
de aloude gilde van Sint Catharina
het eerbiedwaardige gilde van St. Catharina
1954 St. Catharinagilde Eindhoven-stad