Het St.Catharinagilde had van oorsprong de taak om het Catharina-hoofdaltaar in de Catharinakerk te onderhouden en de bedienaren bij te staan. Haar leden namen deel aan processies en andere religieuze activiteiten in en rond deze kerk.Hieraan kwam een voorlopig einde in 1648 bij de Vrede van Munster, toen de kerk moest worden overgedragen aan de gereformeerden. Haar religieuze activiteiten werden sedertdien in het geheim voortgezet bij gildebroeders thuis en later in de schuur­kerk.

Wat wel bleef was de plicht, vastgelegd in de Caerte, om begravingen van gildebroeders te verzorgen en jawel dat geschiedde in de Catharinakerk en op het omliggend kerkhof, echter tegen betaling aan de Diaconie. Deze begravingsplicht van gildebroeders groeide allengs uit tot een maatschappelijke activiteit, waarbij ook uitvaarten van niet-gildebroeders werden verzorgd. Het gilde had daarvoor zelfs baarkleden en rouwmantels aangeschaft, verzorgde het klokkengelui en het branden van kaarsen. Dit alles voor een kleine vergoeding. Tegen het einde van de 19e eeuw is geleidelijk deze taak overgenomen door begrafenisondernemers.

In het verlengde van deze traditie heeft het gilde enige jaren geleden het rijks monumentale Catharinakerkhof in het centrum van Eindhoven geadopteerd, dat geheel op vrijwillige basis door gildebroeders en andere vrijwilligers wordt onderhouden.

Tootendelen

Een andere traditie is het Tootendelen op Catharinadag. Van oudsher had het gilde de verplichting om broodjes (tooten) uit te delen aan de schoolkinderen van de Openbare School. Die plicht was gekoppeld aan een kapittelpacht van fl. 10,00 uit een lapje grond, het Tootveld geheten, dat het gilde jaarlijks vanaf 1648 tot 1865 ontving van de rentmeester van de Prins van Oranje.
Deze onveranderlijke last is in 1865 door de gemeente Eindhoven van het Domein overgenomen voor fl. 8,00 en vormt thans jaarlijks het kleinste bedrag op de gemeentebegroting. Sinds de scholen uit de binnenstad zijn verdwenen deelt het gilde de tooten symbolisch uit aan de aanwezige kinderen in de kerk met de Catharinadagviering. De gildebroeders moeten nu wel het bedrag met meer dan het tienvoudige aanvullen om dit mogelijk te maken.

Voor meer informatie over het Tootveld, zie: Eindhoven in Beeld