Jaarverslag 2022

 

Dit jaar begint opnieuw met een lockdown, zodat er geen activiteiten voor het gilde georganiseerd kunnen worden. Als deze half februari eindigt starten wij het jaar met de Verloren Maandagvergadering.

 

Maandag, 21 februari. Nu het weer kan wordt zo snel mogelijk een uitgestelde Verloren Maandag georganiseerd. Omdat we Catharinadag en teeravond 2021 niet hebben kunnen vieren wordt de Brabantse koffietafel die normaal bij de Teeravond hoort aansluitend aan de sterk ingekorte vergadering gehouden zodat iedereen op een ontspannen wijze kan “bijkletsen”. Op de vergadering worden kort wat komende activiteiten aangestipt door de kapitein, zoals de viering van het 800-jarige bestaan van de St. Jan in Den Bosch, het bezoek aan Achelse Kluis en de ontmoetingsdag met het St. Jorisgilde Stratum.

Dan is het tijd voor een zeer belangrijke stemming over de installatie van vijf aspirant-gildebroeders tot gezworen gildebroeders. De stemming over Mark Simkens, Jan Snep, Geert Geerts, René Wilmink en Bob van Tulder verloopt zeer vlot en op één tegenstem na wordt iedereen unaniem in gestemd.

Daarna volgt een uiterst geanimeerde koffietafel met opvallend veel aanwezige aspiranten. De sfeer voelt al snel weer “als vanouds” gezellig aan!

 

Woensdag, 9 maart, vindt de overheidsvergadering ter voorbereiding van de voorjaarsvergadering plaats bij Michiel Waterman. Agendapunten zijn o.a. stemming over Chris Kemna tot aspirant-gildebroeder en verkiezing van een nieuwe kapitein.

 

Maandag, 28 maart, vindt de algemene voorjaarsvergadering plaats met als twee belangrijkste agendapunten de stemming over het aspirant-gildebroederschap van Chris Kemna en de stemming over de op één na belangrijkste functie binnen het gilde, n.l. die van Kapitein aangezien de huidige kapitein te kennen heeft gegeven terug te willen treden.

 

Maandag, 14 maart, is Jos J. als vertegenwoordiger van de overheid aanwezig op de voorjaarsvergadering van het district centrum.

 

Zaterdag, 19 maart, bezoeken we met 21 gildebroeders en ongeveer evenveel aanhang de Achelse Kluis. Gestart wordt met een smakelijke koffietafel, gevolgd door een uitgebreide presentatie over de historie van dit klooster. Daarna een rondleiding, gevolgd door een uitgebreide afsluiting met een lekker biertje of ander drankje.

 

Zondag, 27 maart, bezoekt een delegatie van de overheid de uitgestelde viering van de patroonsdag van de Ridderlijke Gilde Sint Sebastiaan. Een heilige mis in de Catharinakerk en aansluitend koffie met versnaperingen in Amicitia aan de Stratumsedijk.

 

Maandag, 28 maart, de voorjaarsvergadering vindt weer plaats op een oude vertrouwde plek: Het Stadspaviljoen en dat voelt goed met 34 gildebroeders. Er moet vanavond een nieuwe kapitein gekozen worden omdat David Sjerp sr. terugtreedt. Gelukkig heeft Willem de Haan zich kandidaat gesteld die zijn sporen in de afgelopen jaren wel heeft verdiend.

 

Zaterdag, 9 april, zijn we met 33 gildebroeders druk in de weer om een flink aantal graven op het Catharinakerkhof schoon te maken en de teksten leesbaar te laten worden. Tevens wordt er een plaquette onthuld door de dochters van Peter Vosters. Peter heeft enkele jaren geleden een scheepsbel geschonken aan het kerkhof en zijn dochters willen daar graag op deze manier aan herinneren. Het is een mooi moment, ook vanwege het grote aantal gildebroeders die hierbij aanwezig zijn.

 

Maandag, 11 april, vertegenwoordigen Jos Jansen en Jan Bergmans ons gilde op de drukbezochte algemene voorjaarsvergadering van Kring Kempenland in het gildehuis van het Sint Jorisgilde Stratum in de Genneper Parken.

Woensdag, 27 april, heeft het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagd om Charles van der Velde tot lid in de orde van Oranje Nassau te benoemen. Namens ons gilde zijn daar Willem de Haan, Piet van der Meulen, Jos Jansen en Jan Bergmans in vol ornaat aanwezig om hem hiermee te feliciteren.

 

Zondag, 1 mei, wordt het schietseizoen geopend met de wedstrijd om de “prachtige”, maar toch fel begeerde dagtrofee. Winnaar wordt Floris Bergmans met ook een glansrol voor Toon Rockx, die voor de eerste keer meedoet, maar al meteen bij de toppers behoort. Het is met 16 gildebroeders en behoorlijk wat aanhang weer een fijn samenkomen.

 

Vrijdag, 6 mei. Geen echte gildeactiviteit, maar wel een feestje met een flink aantal gildebroeders. Harrie Schellen geeft een receptie met aansluitend feest ter ere van het 113 jarig bestaan, maar helaas ook de sluiting van Schellen Slaapcomfort. Het is een uiterst gezellig feestje met een memorabel randje omdat er weer een echt oud Eindhovens bedrijf definitief de deuren sluit.

 

Maandag, 30 mei is de overheidsvergadering bij Jos van Amelsvoort gepland, maar deze heeft positief op corona getest, dus vindt de vergadering plaats bij Willem de Haan en notuleert Jos via Microsoft Teams. Agendapunten zijn de a.s. installatie van vier gildebroeders, de kringgildedag, organisatie van het verbroederingsfeest met St. Jorisgilde Stratum en de algemene zomervergadering.

 

Maandag (2e pinksterdag), 6 juni, na 2 coronajaren eindelijk weer een Kringgildedag van Kring Kempenland bij het St. Annagilde in Riethoven. We beginnen de dag met een voor ons gilde zeer belangrijke gebeurtenis; namelijk om 9.30 uur de installatie van vier nieuwe gildebroeders. Geert Geerts, Mark Simkens, René Wilmink en Bob van Tulder. Deze worden op een Willem de Haan’s kenmerkende manier beurtelings naar voren gehaald en plechtig geïnstalleerd; gevolgd door de groepsfoto en de felicitaties van de aanwezige gildebroeders en familie. Daarna is er een Heilige Mis en gaat iedereen op eigen gelegenheid naar Riethoven.

De optocht start om 13.00 uur. We worden aangevoerd door onze nieuwe, uiterst strenge en nauwgezette kapitein, die er meteen flink de wind onder heeft, waardoor we met een voor ons gilde ongekende discipline de tocht van anderhalve kilometer volbrengen! Later blijkt dat het zich volledig uitbetaald door een fantastische 10e plaats waarmee we de Sebastianen, die op de 27ste plaats eindigen, ver achter ons laten. Het is weer een goed georganiseerde kringgildedag met de inzet van flink wat Riethovense clubs en vrijwilligers. Als rond 16.00 uur de meeste van onze gildebroeders alweer vertrokken zijn maken de paar overgebleven gildebroeders met alle nog aanwezige gildes er een waar verbroederingsfeest van met veel tamboermuziek en zwaaiende vendeliers op de tafels in de grote feesttent.

 

Zaterdag, 25 juni vindt het 2e verbroederingsfeest met het St. Jorisgilde Stratum plaats. Het zou iedere drie jaar plaats vinden, maar is tweemaal uitgesteld door Corona. Het wordt een zeer geslaagd, zonnig feest in de nieuwe tent bij onze schutsboom. Met 23 man van ons gilde, een vijftiental Stratummers en behoorlijk wat aanhang wordt het een gezellige middag. Het varken aan het spit was een beetje te gaar maar met vakkundige hulp van Martien Cleven en Mario van de Boogaard werd het uiteindelijk toch helemaal verorberd.

 

Maandag, 4 juli. Algemene zomervergadering in het Stadspaviljoen. Voor het eerst in zijn tweede periode onder voorzitterschap van kapitein Willem de Haan. Agendapunten zijn een oproep voor nieuwe tamboers en het peilen van de belangstelling voor een eventuele aanschaf van een bronzen tamboerbeeldje.

 

Maandag, 18 juli vindt het eerste jeu de boules-toernooi plaats in het Stadswandelpark. Het is een proef om te kijken of het een geschikte activiteit is in plaats van het beugelen in Dommelen. Dit had de laatste tijd te kampen met een steeds teruglopende belangstelling. Met 16 deelnemers, waarvan 10 gildebroeders is het geen vliegende start maar qua gezelligheid en competitie is het zeer zeker geslaagd.

 

Maandag, 22 augustus het tweede jeu de boules–toernooi met 18 deelnemers, waarvan opnieuw 10 gildebroeders blijkt ook nu weer een succes te zijn. Er wordt door verschillende deelnemers gevraagd om dit volgend jaar vaker te organiseren.

 

Zondag, 3 september. De belangrijkste gildedag van het jaar: Koningschieten.

We starten deze dag met de installatie van de nieuwe gildebroeder, Jan Snep, in de Catharinakapel, waar ook zijn vrouw, (schoon)kinderen en kleinkinderen bij aanwezig zijn. Aansluitend een heilige mis, gecelebreerd door René Wilmink.  

Daarna komen we weer bij elkaar in het Stadspaviljoen voor koffie met worstenbroodjes. Rond 12.15 uur arriveert wethouder, Stijn Steenbakkers, en kunnen we ons langzamerhand opmaken om ons in optocht naar het schietterrein te begeven.

Daar aangekomen lopen we onze drie rondes om de schutsboom en offeren voor de koningswijn. De prachtige koningsvogel in de gedaante van een roze flamingo wordt op de schutsboom geplaatst.

Dan krijgt de afgaande koning, Richard Cleven, de gelegenheid zijn nieuwe koningsschild aan te bieden. Hij moet echter, doordat het koningschieten een week vervroegd is, in gebreke blijven. Hij zal het bij de eerstvolgende gildeactiviteit alsnog aanbieden. De kapitein leest het schietreglement voor, wethouder Stijn Steenbakkers lost succesvol zijn eerste schot waarna Richard Cleven de wedstrijd mag openen. Al snel vallen er flinke stukken van de vogel naar beneden en als iedereen aan de beurt geweest is begint Richard na 32 schoten aan zijn tweede beurt waarbij het laatste restje van de vogel naar beneden schiet en hij meteen dubbelkoning is. De grootste stukken koningsvogel worden gesorteerd en dan blijkt aan Jules Keijzer, Martien Cleven, Floris Bergmans, Mathieu Snijders en Jos van Amelsvoort de eer om onze komend jaar het zilver te mogen dragen.

De kapitein wijst onze nieuwe koning op zijn plichten. Richard C. aanvaardt het koningschap onder luid applaus van alle gildebroeders en verdere aanwezigen. Hij krijgt opnieuw de koningshaam omgehangen en er worden alvast wat glaasjes op zijn gezondheid gedronken.

Om 19.15 uur verzamelt iedereen zich voor het stadspaviljoen, waar de kapitein samen met het koningspaar om 19.30 uur arriveert. De koning schrijdt over het vaandel de zaal binnen en we kunnen aan het koningsdiner beginnen. Het wordt een zeer geanimeerd samenzijn, tijdens het heerlijke diner met de nodige speeches, de traditionele kus voor de koningin door Bas van der Heijden, maar ook wordt onze priester-gildebroeder René verblijd met een prachtige priesterhoed door Jean Raijmakers. Rond 23.00 uur brengt de kapitein het kersverse koningspaar weer richting Leende en kunnen we terugkijken op een uitstekend verlopen dag.

 

Dinsdag, 13 september wordt de nieuwe burgemeester van Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, geïnstalleerd waar wij natuurlijk niet mogen ontbreken. Met 28 gildebroeders, waarvan 15 van ons gilde, heten we hem welkom met een vendelgroet. Het geheel wordt een beetje verstoord door een aantal luidruchtige demonstranten die eigenlijk niet eens weten waar ze nu precies tegen demonstreren. Naderhand werd het toch nog gezellig bij de borrel in het stadhuis.

 

Woensdag, 14 september vindt de jaarlijkse Provinciale herdenking Brabantse gesneuvelde Militairen en Verzetshelden plaats in de kerk en de Oude Toren in Waalre. Zoals altijd weer een indrukwekkend geheel, met een paar kleine “moderne” aanpassingen zoals een optreden van twee studenten van de Tilburgse rockacademie en een erg goed verhaal van een jonge oorlogsveteraan.

 

Zaterdag, 18 september wordt het jaarlijkse défilé en herdenking ter ere van de bevrijding van Eindhoven gehouden. Ondanks een zeer slecht-weersvoorspelling toch nog een optocht van zo’n 60 gildebroeders, waarvan 18 van ons gilde, met meevallend weer. Het is tevens voor het laatst onder leiding van Mike Gerrits en Jos van Amelsvoort. Vanaf volgend jaar organiseert Mario van de Boogaard van het St. Jorisgilde Stratum deze manifestatie.

 

 

Maandag, 26 september. De districts-najaarsvergadering wordt gehouden bij het St. Catharinagilde Strijp en namens ons gilde bezocht door de ouderling en de deken-schrijver. Belangrijkste onderwerp was weer de toekomst van enkele kleinere gilden. De twee overheidsleden hebben na de vergadering nog een zeer geanimeerd  gesprek met de nieuwe kapitein van het St. Sebastiaangilde, Emilio de Vlam.

 

Zondag, 2 oktober. Na een tiental zeer regenachtige dagen, zijn er voor vandaag in de loop van de middag opklaringen beloofd. Om 13.00 uur gaan Michiel Waterman, Michiel van Bergeijk, Mike Gerrits en Jos van Amelsvoort aan de slag met de opbouw t.b.v. de sluiting van het schietseizoen en vanaf 13.30 uur komen de diverse gildebroeders aan.

Om 14.00 uur een korte toespraak van de kapitein en de wedstrijd begint. We gaan in groepjes van vier man en schieten dan telkens drie schoten per persoon. Tussendoor drinken we onze drankjes en maken gebruik van de versnaperingen en wordt de strijd van Max Verstappen op de telefoon gevolgd terwijl de zon steeds meer doorbreekt. Na drie schietrondes zijn er vier mensen met drie rake schoten en twee met vijf rake schoten. Uit deze zes moet de winnaar tevoorschijn komen. Uiteindelijk is er een gedeelde derde plaats voor Richard Cleven/Jos van Amelsvoort met vier rake schoten, op de tweede plaats eindigt Jeroen van de Loo met 6 rake schoten en is Willem de Haan de duidelijke winnaar van de Karel & Corrie-trofee met acht rake schoten.

Rond 17.00 uur gaan we opruimen en hebben we genoten van een gezellige middag met 19 gildebroeders en een zestal dames.  Uiteindelijk zijn er 129 schoten gelost waarvan slechts 36 (28%)  raak, maar dit slechte resultaat mocht de pret niet drukken.

 

Maandag, 10 oktober. Overheidsvergadering bij nieuwe koning,  evenals afgelopen jaar dus Richard Cleven. Meest belangrijke agendapunten zijn stemming over a.s. verkiezing over de installatie van Toon Rockx en Joris van der Meulen en de vernieuwing van de website.

 

Maandag, 24 oktober. Algemene najaarsvergadering met als agendapunten o.a. verkiezing gildebroederschap van Toon Rockx en Joris van der Meulen, werving tamboers, uitbreiding schietcommissie en werving van vaste vrijwilligers voor het kerkhof door Toon Willems. Richard C. biedt zijn moderne koningschild met ingebouwde usb-stick waarop een grote hoeveelheid actuele informatie over ons gilde.

 

Maandag, 7 november. Overheidsvergadering bij de ouderling waarin vooral de voorbereiding van Catharinadag een agendapunt is.

 

Maandag, 14 november zijn Jos Jansen en Jan Bergmans namens ons gilde aanwezig bij de algemene najaarsvergadering van Kring Kempenland. Ook hier is het voortbestaan en toekomst van de gilden een belangrijk gespreksonderwerp.

 

Zondag, 27 november is weer een belangrijke dag binnen dit gildejaar, n.l. Catharinadag. We beginnen de dag met de plechtige installatie van Toon Rockx als nieuwe gildebroeder door oude deken/reserve kapitein Michiel van Bergeijk in de Catharinakapel. Hierbij zijn ook onze gasten van vandaag, de delegatie van de Sebastianen en speciale gast Jan Schrurs aanwezig. Het omhangen van het insigne valt nog niet mee omdat deken-schatbewaarder te zuinig met de lengte van het lint is geweest. Na de installatie wordt eerst nog een “statiefoto” van de nieuwe gildebroeder genomen, waarna de felicitaties van alle aanwezigen volgen. Traditiegetrouw beginnen we Catharinadag met een Heilige Mis, waarbij na afloop de Toten uitgedeeld worden.

We gaan nu naar het Stadspaviljoen voor de koffie met broodjes. Ieder jaar wordt op deze Catharinadag, of aan de Ridderlijke Gilde van St. Sebastiaan of aan het St. Catharina Gilde Eindhoven-Stad, de Jan Schrurstrofee uitgereikt en wel aan diegene die het minst goed gepresteerd heeft bij de optocht van de kringgildedag.

Omdat onze kapitein, Willem de Haan,  door verblijf in het buitenland niet aanwezig kan zijn heeft hij een videoboodschap opgenomen die wordt vertoond in aanloop naar de uitreiking van de trofee. Omdat we dit jaar zoveel hoger geëindigd zijn dan de Bastianen wil hij niet de kans mislopen om hen dat op een humoristische manier in te wrijven, wat hem heel goed lukt. Echter Emilio de Vlam doet niet veel voor hem onder in zijn antwoord van een felicitatie in de vorm van een werkelijk schitterend gedicht in “Oud Hollandse” stijl. Hierna mag Jan Schrurs, na vele jaren, zijn eigen trofee uitreiken aan het St, Sebastiaangilde wat ook hem goed afgaat.

Het is een genoeglijke middag.

 

Maandag, 28 november. Teeravond.

Tijdens de korte vergadering, voorafgaand aan de koffietafel, feliciteert Michiel van Bergeijk allereerst nogmaals Toon Rockx met zijn installatie van een dag eerder.

Hierna volgt het enige officiële agendapunt van vanavond in de vorm van de (her)verkiezing van de statutair vrijvallende functies binnen de overheid. Het betreft de deken-schatbewaarder, de oude – en de jonge deken. Omdat er zich geen tegenkandidaten gemeld hebben en ze zich alle drie opnieuw verkiesbaar hebben gesteld, stelt Michiel voor aan de vergadering om de verkiezing bij handopsteking te voltrekken waar geen grote bezwaren tegen zijn. De stemming valt voor het driemanschap positief uit wat met een applaus beloond wordt.

Michiel bedankt Will van der Linden voor het bijwerken van de inscripties op de Karel & Corrie-trofee, maar wegens het ontbreken van de winnaar deze avond wordt hij op de eerstvolgende bijeenkomst overhandigd.

Op het laatste punt van deze vergadering dankt Michiel Mathieu Snijders uitvoerig voor een meer dan een decennium durend webmasterschap hetgeen hij op een uitmuntende en secure wijze uitgevoerd heeft. Na de overhandiging van twee mooie flessen rode wijn en een bos bloemen voor Marijke stamelt Mathieu alleen nog maar dat hij dit absoluut niet aan had zien komen. Einde van de vergadering.

Na de geslaagde Catharinadag van gisteren is ook op de Brabantse koffietafel de stemming er al weer snel opperbest. Er wordt behoorlijk wat gelachen en Piet benut de gelegenheid om Toon Rockx een wat royaler lint voor zijn insigne aan te bieden.

 

Donderdag, 8 december wordt de kerststal in de Catharinakerk weer opgebouwd. Helaas moet Laurens Mulkens  dat samen met slechts drie gildebroeders zien te volbrengen wat gelukkig toch nog goed lukt.

 

Maandag, 19 december.  Overheidsvergadering bij de kapitein als voorbereiding op Verloren Maandag op 9 januari a.s. Verdere aandachtspunten zijn een structureel tekort op de begroting, een alternatief voor het wegvallen van de voedselpakketten op Catharinadag en de presentie bij gilde-activiteiten van een aantal gildebroeders.

 

Waalre, 2 januari 2023

Jos van Amelsvoort, deken-schrijver