Het Sint Catharinagilde Eindhoven stad kent een aantal vaste activiteiten binnen het kalender jaar. Deze zijn op te delen in de categorieën:

  • met traditie
  • ten diensten van de gemeenschap
  • vergaderingen
  • voor de gezelligheid

Met traditie:

Kringgilde dag: jaarlijkse ontmoeting van de bij kring Kempenland aangesloten gilden

Koningsschieten: ook wel schuttersfeest genaamd, een jaarlijks terug kerend evenement.
Een houten vogel (‘papegaai’) wordt boven op een hoge paal of boom (schiet- of schutsboom) geplaatst.
De bedoeling is dat deze vogel eraf wordt geschoten. De winnaar van de wedstrijd wordt koning genoemd

Catharinadag : De feestdag van Sint Catharina van Alexandrië valt jaarlijks op 25 november. De kerkelijke viering van de dag van Sint Catharina, de patrones van het gilde, werd altijd gehouden op de dag zelf. Sedert 1963 vindt de viering plaats op de dichtstbijzijnde zondag voor of na 25 november. Het traditionele tootendelen is al eeuwen gekoppeld aan de Catharinadagviering. Een traditie die terug gaat tot voor 1648. De teeravond en de Catharinavergadering wordt daags daarna gehouden.

Ten dienste van de gemeenschap:

  • Onderhoud van de begraafplaats sint Catharinakerkhof
  • Brabantse gesneuvelden: eerbetoon aan de Brabantse gesneuvelde
  • Bevrijdingsherdenking 18 september
  • Opbouw kerststal in de Sint Catharinakerk

Vergaderingen (voor gildebroeders)

Voorjaarsvergadering:

De voorjaarsvergadering wordt gehouden ergens tussen de jaarvergadering op Verloren Maandag en de in juni te houden
Zomervergadering:

De zomervergadering wordt gehouden voor de vakantieperiode en wel in de maand juni. In deze vergadering wordt beslist of het koningschieten doorgang vindt
Najaarsvergadering:

De najaarsvergadering wordt gehouden in september/oktober, ergens tussen de zomervergaderingen de in november te houden Catharinavergadering

Verloren Maandag:

Verloren Maandag is de eerste maandag na Driekoningen (6 januari) Door het houden van de jaarvergadering – de algemene ledenvergadering – op Verloren Maandag, waarin verantwoording wordt afgelegd over het afgelopen boek- en gildejaar, opent het St. Catharinagilde Eindhoven-Stad het nieuwe jaar. Het gildejaar valt evenals het boekjaar samen met het kalenderjaar.
Aan deze vergadering gaat een eucharistieviering vooraf

En bijeenkomsten voor de gezelligheid. (voor gildebroeders en partner)