Gildeheer: Henk Staals

Leden van verdienste: Jacques Govers, Jos de Haan Czn.†, Jos Jansen,
Will van der Linden, Lex van Lith †, Theo Verschueren †

Tamboers: Geert Geerts, Jos van Amelsfoort, Harrie Schellen
Zilverdragers: Hans Huijbregts, Jos van de Loo,  Richard Wissing
Archief en Protocollen: Wil van der Rijt, Jean Raijmakers
Websitebeheerder: Vacature
Kascommissie: Harrie Schellen, Mathieu Snijders, adv. Cees v/d Velden
Schietcommissie: Richard Wissing, Jean Raijmakers
Gildeactiviteiten: Jos Bijnen, Jos Jansen, Toon Willems
​Lief en leed: Jos Bijnen, Toon Willems
Coördinatie werken op Kerkhof: Jos van Amelsvoort
Leiding bij uitvaarten: Jan Bergmans

 

Kapitein
Koning 2023-2024
Deken-Schatbewaarder
Deken-Schrijver
Ouderling
Vaandeldrager
Oude Deken
Jonge Deken
Willem de Haan
Richard Cleven
Piet van der Meulen
Jos van Amelsvoort
Jos Jansen
Jan Bergmans
Michiel van Bergeijk
Michiel Waterman

 

Het gilde kent functies die vanuit het historie zijn toebedeeld.

De (gilde) Overheid:

Oude-deken: voorzitter
Jonge-deken: vice voorzitter
Deken-Schrijvend: secretaris
Deken-Schatkistbewaarder: penningmeester
Koning: koning voor periode van 1 jaar
Keizer: drie keer koningschap achtereen
Vaandrig: drager van het hoofdvaandel
Ouderling: oudste gildebroeder

Overige functies


Kapitein: leidinggevende bij optochten
Vendelier: vendelt met vlag
Schietmeester: verantwoordelijk voor het schieten
Archivaris: verantwoordelijk voor het archief
Zilvervestdrager: drager van het koningsvest
Tamboer: trommelaar
Patroonsheilige: dame symboliseert Heilige Catharina
Consultor spiritualus: geestelijk adviseur