Welkom bij Sint Catharinagilde Eindhoven-Stad

Het Gilde

Het St. Catharinagilde Eindhoven-stad is een broederschap van mannen, die een speciale band hebben met Eindhoven; in het bijzonder met de binnenstad van Eindhoven.
Opgericht vóór 1437 is het de oudste vereniging van de stad, en nog steeds dienstbaar aan de Eindhovense samenleving. Met een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten zijn onze gildebroeders – meestal ook goed herkenbaar – aanwezig in het straatbeeld.
Sinds de herleving in 1954 bestaat het Gilde uit ongeveer vijftig personen van uiteenlopende leeftijd en achtergrond. De laatste jaren heeft het Gilde een fikse verjonging doorgemaakt.